MUA IPHONE LÁY LIỀN SAU 15 PHÚT
Thứ ba, 15/08/2017 10:30:21

 

BẢNG GIÁ - IPHONE CHÍNH HÃNG 99%

Sản Phẩm

Giá bán lẻ

Trả góp từ

 

iPhone 7- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

iPhone 7 - Quốc tế

              iPhone 7 32Gb

12,290,000

Trả trước:  2,500,000

iPhone 7 128Gb

13,990,000

Trả trước:  3.990,000

iPhone 7 256Gb

15,490,000

Trả trước:  5.490,000

 

iPhone 7 Plus- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

iPhone 7 Plus - Quốc tế

iPhone 7 Plus 32Gb

15,390,000

Trả trước:  5,390,000

iPhone 7 Plus 128GB

17,200,000

Trả trước:  7,200,000

iPhone 7 Plus 256Gb

19,390,000

Trả trước:  9,30,000

Apple iPhone 6  99% Chính hãng - Quốc tế

iPhone 6- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

16Gb (Gray - Xám)

5,590,000

Trả trước:  1,200,000

64Gb (Gray - Xám)

6,590,000

Trả trước:  1,300,000

128Gb (Gray - Xám)

7,590,000

Trả trước:  1,500,000

16Gb (Silver- Trắng)

5,890,000

Trả trước:  1,200,000

64Gb (Silver- Trắng)

6,890,000

Trả trước:  1,400,000

128Gb (Silver- Trắng)

7,890,000

Trả trước:  1,600,000

16Gb (Gold-Vàng)

6,190,000

Trả trước:  1,300,000

64Gb (Gold-Vàng)

7,190,000

Trả trước: 1,500,000

128Gb (Gold-Vàng)

8,190,000

Trả trước: 1,700,000

Apple iPhone 6 Plus  99% Chính hãng - Quốc tế

iPhone 6 Plus- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

6+ 16Gb (Gray - Xám)

7,690,000

Trả trước:  1,600,000

6+ 64Gb (Gray - Xám)

8,990,000

Trả trước:  1,800,000

6+ 128Gb (Gray - Xám)

9,890,000

Trả trước:  2,000,000

6+ 16Gb (Gold-Vàng)

8,390,000

Trả trước:  1,800,000

6+ 64Gb (Gold-Vàng)

9,790,000

Trả trước: 2,000,000

6+ 128Gb (Gold-Vàng)

10,790,000

Trả trước: 2,500,000

6+ 16Gb (Silver- Trắng)

7,990,000

Trả trước:  1.700,000

6+ 64Gb (Silver- Trắng)

9,390,000

Trả trước:  1,900,000

6+ 128Gb (Silver- Trắng)

10,390,000

Trả trước:  2,500,000

Apple iPhone 6s / 6s Plus  99% Chính hãng - Quốc tế

Sản Phẩm

Giá bán lẻ

Trả góp từ

 

 

iPhone 6s - Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

16Gb (Gray - Xám)

6,990,000

Trả trước:  1.400,000

64Gb (Gray - Xám)

9,390,000

Trả trước:  2,000,000

128Gb (Gray - Xám)

10,390,000

Trả trước:  2,500,000

16Gb (Silver- Trắng)

7,290,000

Trả trước:  1,500,000

64Gb (Silver- Trắng)

9,690,000

Trả trước:  2,000,000

128Gb (Silver- Trắng)

10,690,000

Trả trước:  2,500,000

16Gb (Hồng = Vàng)

7,590,000

Trả trước:  1,600,000

64Gb (Hồng = Vàng)

9,790,000

Trả trước: 2,100,000

128Gb (Hồng = Vàng)

10,990,000

Trả trước: 2,500,000

 

 

iPhone 6s Plus- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

iPhone 6s Plus

16Gb (Gray - Xám)

9,390,000

Trả trước:  2,000,000

64Gb (Gray - Xám)

11,490,000

Trả trước:  2,500,000

128Gb (Gray - Xám)

12,490,000

Trả trước:  2,500,000

16Gb (Silver- Trắng)

9,290,000

Trả trước:  2,000,000

64Gb (Silver- Trắng)

11,790,000

Trả trước:  2,500,000

128Gb (Silver- Trắng)

12,790,000

Trả trước:  3,000,000

16Gb (Hồng = Vàng)

9,790,000

Trả trước:  2,000,000

64Gb (Hồng = Vàng)

12,290,000

Trả trước: 2,500,000

128Gb (Hồng = Vàng)

13,290,000

Trả trước: 3,500,000

Apple iPhone 5s / 5 LikeNew 99% Chính hãng - Quốc tế

Sản Phẩm

Giá bán lẻ

Trả góp từ

 

iPhone 5s Gold- Quốc tế
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

16Gb - Quốc tế

3,700,000

Trả trước: 370,000

32Gb - Quốc tế

4,690,000

Trả trước: 1,100,000

64Gb - Quốc tế

5,190,000

Trả trước: 1,200,000

 

iPhone 5s (Silver)
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

16Gb - Quốc tế

3,890,000

Trả trước: 800,000

32Gb - Quốc tế

4,390,000

Trả trước: 900,000

64Gb - Quốc tế

4,890,000

Trả trước: 1,000,000

 

iPhone 5s (Gray)
(Đủ Phụ Kiện:
Cáp sạc, củ sạc, tại nghe)

16Gb - Quốc tế

3,590,000

Trả trước: 800,000

32Gb - Quốc tế

4,090,000

Trả trước: 900,000

64Gb - Quốc tế

4,590,000

Trả trước: 1,000,000

 

 

BẢNG GIÁ - IPHONE MỚI 100% - NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE

Sản Phẩm

Giá bán lẻ

Trả góp từ

iPhone 6s - Quốc tế

(Mới 100%, Nguyên Seal chưa Active
Đủ 12 tháng Apple)

6S 16Gb Trắng / Xám

11,990,000

Trả trước:  2,500,000

6S 32Gb Trắng / Xám

12,990,000

Trả trước:  3,000,000

6S 64Gb Trắng / Xám

14,990,000

Trả trước:  5,000,000

6S 128Gb Trắng / Xám

15,990,000

Trả trước:  6,000,000

6S 16Gb Gold / Hồng

11,990,000

Trả trước:  2,500,000

6S 32Gb Gold / Hồng

12,990,000

Trả trước: 4,000,000

6S 64Gb Gold / Hồng

14,990,000

Trả trước: 5,000,000

6S 128Gb Gold / Hồng

15,990,000

Trả trước: 6,000,000

 

 iPhone 6 Plus - Quốc tế
(Mới 100%, Nguyên Seal chưa Active
Đủ 12 tháng Apple)

6+ 16Gb Trắng / Xám

10,590,000

Trả trước:  3,500,000

6+ 64Gb Trắng / Xám

13,590,000

Trả trước:  5,000,000

6+ 128Gb Trắng / Xám

14,990,000

Trả trước:  7,500,000

6+ 16Gb (Gold-Vàng)

11,590,000

Trả trước:  2,500,000

6+ 64Gb (Gold-Vàng)

13,900,000

Trả trước: 4,000,000

6+ 128Gb (Gold-Vàng)

15,990,000

Trả trước: 6,000,000

 

iPhone 6s Plus- Quốc tế
(Mới 100%, Nguyên Seal chưa Active
Đủ 12 tháng Apple)

6S+ 16Gb Trắng / Xám

13,590,000

Trả trước:  3,600,000

6S+ 32Gb Trắng / Xám

15,990,000

Trả trước:  6,000,000

6S+ 64Gb Trắng / Xám

14,500,000

Trả trước:  6,000,000

6S+ 128Gb Trắng / Xám

17,990,000

Trả trước:  7,990,000

6S+ 16Gb Gold / Hồng

13,590,000

Trả trước:  3,600,000

6S+ 32Gb Gold / Hồng

14,590,000

Trả trước: 6,000,000

6S+ 64Gb Gold / Hồng

14,500,000

Trả trước: 5,990,000

6S+ 128Gb Gold / Hồng

16,590,000

Trả trước:7,990,000

 

iPhone 7  - 7 plus Quốc tế

(Mới 100%, Nguyên Seal chưa Active
Đủ 12 tháng Apple)

7 32gb trắng , đen , vàng , hồng

15,300,000

Trả trước:  5,300,000

7 128gb trắng , đen , vàng , hồng

17,800,000

Trả trước 7,800,000

7 128gb đỏ

18,600,000

Trả trước:  8,600,000

7 plus 32gb trằng đen , vàng , hồng

18,500,000

Trả trước:  7,400,000

7 plus 128gb Trằng , đen , vàng , hồng

20,700,000

Trả trước: 8,280,000

7 plus 256gb trằng , đen , vàng, hồng

21,900,000

Trả trước: 9,000,000

 7 plus 128gb đỏ

21,700,000

Trả trước: 8,700,000

7 plus 256gb đỏ

23,900,000

Trả trước: 10,000,000

 

             

 

 


Open Chat.
1
Close chat
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Hãy nhấn nút Bắt đầu Chat để trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu Chat